Bli vår samarbeidspartner!

NM i isfiske arrangeres i området Vestfold/Telemark for første gang på over 25 år. Vi i SFK Pimpel Sør har fått det ærefulle oppdraget med å stå som arrangør!
 
Vår målsetting

Sfk Pimpel Sør er en liten fremmadstormende klubb, og  vi har som målsetting å arrangere et Norgesmesterskap som vil bli husket i fremtiden. Vi ønsker at årets NM skal ha et ekstra fokus på barn og unge, da rekrutteringen blant disse har vært nedadgående de siste årene. Og vi har et stort ønske om å bidra til å snu den negative trenden.

Samarbeid med næringslivet

For at vi skal kunne gjennomføre det vi ønsker i forhold til barn og unge som målgruppe, ønsker vi å knytte oss til samarbeidspartnere som er villige til å stille med et lite bidrag. Du/dere velger selvsagt på hvilken måte bidraget gis, enten det er i form av støtte til innkjøp av premier og varer, eller gavekort / gavepremie fra din bedrift.

Betalingsløsning

Du gir ditt bidrag gjennom betalingsløsningen PayPal. Visa og Mastercard kan benyttes via denne løsningen, om det er ønskelig. PayPal er i alle ledd utformet for å være en av de tryggeste metodene for elektronisk overføring av penger.

Alt.

Ditt bidrag

Kostnad

     Velg

1 Sponsing 500,-
2 Sponsing 1000,-
3 Sponsing 1500,-
4 Sponsing Valgfri sum
5 Gavekort Valgfritt Ta kontakt
6 Gavepremie Valgfritt Ta kontakt

Totalt antall sidevisninger