Parkering på NM

På Akersvannet vil parkeringen bli rett i nærheten av påmeldingsområdet.

Når det gjelder Goksjø, blir parkeringen oppdelt, og det vil være ca 600 meter å gå fra den øverste parkeringen. Den nederste parkeringen ligger ca 150 meter fra påmeldingsområdet. Parkeringen nærmest vannet vil bli fyllt opp først, så tenk litt på dette når dere beregner tiden. Kommer man sent, må man parkere lengst unna og i tillegg gå 600 meter ned til påmelding.

Vær tidlig ute!

Parkering Goksjø

Totalt antall sidevisninger